Specijalistička stomatološka ordinacija

VOJVODE MIŠIĆA 76 – ŠABAC

Dr Veran Bogdanović

dr. stom. spec. oralne hirurgije

Dr Snežana Dejić - Mijatović

dr. stomatologije

Dr Kosta Bogdanović

dr. stom. spec. oralne hirurgije

Dr Veran Bogdanović

Završio Stomatološki fakultet 1983 godine. U sluzbi stomatologije, Medicinskog centra u Šapcu, radio od 1984 do 1990, kada odlazi na specijalizaciju iz oblasti Oralne hirurgije. 1993 godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, specijijalizirao na klinici za Oralnu hirurgiju. Iste godine se vraća u Šabac, u Medicinski centar gde je radi kao orlni hirurg do 2001 godine. Krajem 2001 godine otvara privatnu stomatološku ordinaciju u Sapcu,u ulici Vojvode Mišića 76, gde se i danas nalazi. U stomatološkoj ordinaciji ‘Dr Veroljub Bogdanovic’ rade se sve vrste stomatoloških intervencija: poravke i lečenja zuba, ekstrakcija (vađenje) zuba, hiruske intervencije u usnoj duplji, lečenje zuba kod dece, lečenje mekih tkiva usne šupljine, korekcije nepravilnosti položaja zuba kod dece i odraslih, protetske nadoknade svih vrsta… Sve to, naravno, koristeći se najsavremenijim materijalima i instrumentima, a pre svega bogatim iskustvom sticanim kroz godine rada sa pacijentima. Stomatološka ordinacija poseduje i dva digitalna rendgen aparata, za pojedinačno snimmanje zuba, vrlo korisnih prilikom dijagnostikovanja oboljenja usne duplje i zuba. Bezbolne, kvalitetne i brze intervencije su vremenom postale zaštitni znak doktora Verana Bogdanovića.

Ortopantomogram

rendgenski snimci zuba dece i odraslih

Ortopan je zapravo snimak na kojem se prikazuju svi zubi gornje i donje vilice, zajedno sa kostima i zglobovima vilice. Na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu još uvek iznikli. Vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne. Ovaj snimak je jako bitan kod implantologije, kao i kod usađivanja zubnih nosača.

Kada će Vam stomatolog zahtevati ortopan?

  • Kada sumnja na oboljenje sinusa.
  • Kada sumnja da Vam niču umnjaci.
  • Kod oboljenja viličnih zglobova.
  • Kod planiranja implantata.
  • Kada sumnja na infekciju u kosti gornje/donje vilice.
  • Kada sumnja na prelom gornje/donje vilice